Creatief omgaan met de 50euro-regeling

Een aantal gemeenten voert de 50euro-regeling niet uit zoals hij bedoeld is. Lees bijvoorbeeld dit artikel in de Volkskrant. Als de gemeente bijvoorbeeld de inkomensgrens verhoogt naar 130% of het bedrag van € 50 verhoogt is er sprake van inkomenspolitiek. Gisteren meldde staatssecretaris Aboutaleb echter dat hij de overschrijding van de 120%-grens niet als ernstige tekortkoming zal aanmerken. Er zijn ook gemeenten die het bedrag van €50 willen verhogen. Als de gemeente dat hogere bedrag niet bestemd voor bepaalde uitgaven of verstrekt ‘ter compensatie van de gestegen energiekosten’ is er sprake van ongeoorloofd categoriaal beleid. Als de gemeente toch genereuzer wil zijn – binnen de  juridische kaders – is het wellicht ‘veiliger’ de aanvraag te koppelen aan de aanvraag voor een andere regeling, bijvoorbeeld een regeling voor maatschappelijke participatie of een extra tegemoetkoming in de premie van de collectieve zorgverzekering. Of een extra bedrag te verstrekken aan mensen die deze vergoeding al eens eerder hadden aangevraagd. Het verdient sowieso de aanbeveling om alle aanvragers uitgebreid te attenderen op alle andere inkomensondersteunende regelingen van de gemeente. Heb jij nog andere creative ideeën of suggesties?

4 gedachtes over “Creatief omgaan met de 50euro-regeling

 1. Het is jammer dat men nog te veel in STENEN denkt en te weinig in mensen, wat als men een eigen woning heeft, alleen van een AOW moet uitkomen…en altijd te horen krijgt,eet eerst u huis op… En zo blijft er weer geld op de plank liggen bij de gemeenten omdat, deze groep niet op een meevaller mag gaan rekenen omdat hun vermogen te hoog is ? of komt er een regeling die ook passend is voor deze groep.

  Met vriendelijke groet,
  Jan lammers

  Lid van de Basisgroep Sociale Zekerheid van het CDA, dat gevraagd en ongevraagd advies mag geven aan de fractie etc.

 2. Omdat de gemeente Langedijk eigenlijk alleen de mensen die gebruik maken van de WWB, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening of onze participatieregeling kent, en ambtshalve de eindejaarsuitkering op hun rekening stort, en omdat het nu niet echt storm loopt, ondernemen wij een actie om alle 65 plussers door middel van een mailing te attenderen op het extraatje van Aboutaleb. Misschien bereiken we daardoor meer mensen.

 3. Ook hier bij de ISD zwf in Bolsward valt het aantal aanvragen van de ‘onbekende groep’ nog tegen. We gaan nogmaals in alle lokale kranten een grote advertentie plaatsen. Het rijk komt nl niet met de eerder afgekondigde landelijke campagne. Daarvan is afgezien omdat niet alle gemeenten meedoen en er door gemeenten verschillende bedragen en criteria zijn vastgesteld.

  Bijzonder?
  Wij gaan alle inwoners van bejaarden-/verpleeghuizen het bedrag ad € 50,– uitbetalen. Dat doen we ambtshalve, dus zonder aanvraagformulier. In de meeste gevallen betalen we aan het tehuis en die betalen door aan de bewoner. We vragen van het tehuis daar wel een ondertekende verklaring van. Op die manier bereiken we weer een stukje van de doelgroep.

  De tip van Monique is ook interessant.

Geef een reactie