50 euro voor minima

Sinds 5 november is de website www.50eurovoorminima.nl in de lucht. Via deze website kunnen Nederlanders met een laag inkomen een inschatting maken of zij recht hebben op de eindejaarsuitkering van 50 euro.

Website op maat voor uw gemeente
Uw gemeente kan zich gratis aansluiten bij de website. Met behulp van een korte instructie is het eenvoudig uw lokale gemeentelijke beleidsregels op de website in te voeren. Inwoners van uw gemeente kunnen dan exact berekenen of zij in aanmerking komen voor de bijdrage. Op de website kunnen gemeente zelf aangeven waar de doelgroep terecht kan voor het doen van een aanvraag. De website heeft het logo van de gemeente en kan worden gekoppeld aan de eigen gemeentelijke website. De gemeente Goirle heeft een grote rol gehad in de ontwikkeling van deze website en is de eerste gemeente die zich heeft aangesloten. Ook intergemeentelijke sociale diensten kunnen zich aansluiten. U kunt een wachtwoord en instructie opvragen via Berekenuwrecht@stimulansz.nl.

Aandacht van de media
Het inrichten van de website is niet moeilijk en kost ongeveer een half uur van uw tijd. Het Ministerie van SZW, Stimulansz, Nibud en diverse media zullen veel aandacht geven aan de website. De kans is groot, dat hierdoor ook een groep minima wordt bereikt, die voorheen niet of nauwelijks gebruik maakte van uw minimaregelingen. Denk bijvoorbeeld aan werkenden, kleine zelfstandigen en niet-uitkeringsgerechtigden. Dit is dus een uitgelezen kans om het niet-gebruik van voorzieningen structureel aan te pakken!

50eurovoorminima.nl is een gelegenheidswebsite en gelieerd aan www.berekenuwrecht.nl.

Geef een reactie