Draagkrachtperiode bijzondere bijstand

De gemeente Weert verlengt de draagkrachtperiode bijzondere bijstand van 18 maanden naar:

  • De periode tot datum waarop er geen recht op bijstand meer zou bestaan (door wijziging in de situatie) voor diegenen die 65 jaar of ouder zijn;
  • De volledige uitkeringsduur van de bijstandsuitkering voor mensen met een bijstandsuitkering voor levensonderhoud.
  • 24 maanden voor overige personen.

De draagkrachtperiode bijzondere bijstand was in het verleden vanuit wetgeving dwingend bepaald op één jaar. Gemeenten mogen hier nu van afwijken. De gemeente beoogt hiermee minder onnodige informatie-uitvraag bij klanten, vergroting van de klantvriendelijkheid en verbetering van de efficiency. De gemeente verwacht dat hiermee de rechtmatigheid van de verstrekkingen niet in gevaar komt.

Geef een reactie