Partneralimentatie

Rechthebbenden op partneralimentatie kunnen binnenkort aankloppen bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) om hun ex-partner te dwingen de alimentatie te betalen. Het Bureau kan hen dan bijstaan om de partneralimentatie te innen. Verwacht wordt dat de nieuwe aanpak een oplossing biedt voor de 12.000 ex-partners die momenteel in de bijstand zitten, omdat zij geen alimentatie ontvangen. Ook in de schuldhulpverlening is de inning van alimentatie vaak een groot probleem.

Geef een reactie