Ook Movisie en Syncasso presenteren alternatief incassomodel

Vorige week becommentarieerde ik het voorstel van Jungmann en Moerman. In diezelfde week presenteerden ook Movisie en Syncasso een voorstel. Hun voorstel wijkt minder rigoureus af van de huidige praktijk. Lees hun wetsvoorstel en memorie van toelichting.

Net als in het voorstel van Jung- en Moerman kan een schuldeiser zonder kostenverhogend vonnis meedelen in loonbeslag. Het verschil zit hem in het volgende:

  • Toestemming van schuldenaar voor meedelen in beslag is niet noodzakelijk. Het meedelen gaat dus automatisch lopen. De schuldenaar kan wel met een dagvaarding zijn schuldeiser verbieden om mee te delen.
  • Meedelen gebeurt alleen als er al loonbeslag is. Dus niet in de fase daarvóór.
  • Deurwaarders gaan niet actief andere schuldeisers opsporen[1], betalingsplannen opstellen en voorstellen doen.

In dit voorstel kan ik me een heel eind vinden. Ik zou nog wel de plicht toevoegen om te melden bij de gemeente, bijvoorbeeld bij het 1e of 2e beslag. En de schuldenaar moet goed worden geïnformeerd: bij de gemeente ben je beter af! NB. de initiatiefnemers zeggen dat dit prima aan het voorstel kan worden toegevoegd.

Met dit voorstel bereik je dat de kosten/schulden minder snel oplopen. Schuldeisers kunnen in dit model nog steeds wel stevig de druk opvoeren om te betalen, maar als het bij de rechter komt, zal die de schuldeiser terugfluiten en zeggen dat hij moet meedelen in het beslag. Voor de schuldenaar met een problematische schuld blijft er een stevige prikkel om zich toch te melden bij de gemeentelijke schuldhulp.

Wat nog wel boven de (politieke) markt hangt: wie gaat de coördinatie betalen: schuldenaar, schuldeiser, overheid of een combinatie? Nu betaalt de schuldenaar, mits er ontvangsten zijn.

Aanstaande donderdagavond 2 november organiseert de KBvG in Nieuwspoort een verkiezingsdebat met thema ‘Schulden en invordering: naar een aanpak die werkt’.


[1] Nuance: Deurwaarders kunnen misschien straks onder strenge voorwaarden en afhankelijk van wensen opdrachtgever bestanden uitwisselen met collega-deurwaarders, waardoor ze snel kunnen beoordelen of er gezamenlijke dossiers zijn, waarbij 1 deurwaarder dan de coördinatie op zich neemt. Het lijkt me prima om dit laaghangend fruit mee te nemen. De verwachting is overigens dat dit niet op korte termijn praktijk zal zijn.

Dit bericht werd geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink .

Geef een reactie