BKR-registratie na schuldhulp teruggebracht naar half jaar

Het kabinet gaat de BKR-registratie terugbrengen van 5 jaar naar een half jaar na afronding van het schuldhulptraject. Dat staat op p. 14 van de Eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden.

Daartoe werd het kabinet in december jl. al opgeroepen door de Tweede Kamer. Een aantal grote gemeenten liep toen al vooruit op de kortere registratie. Het kabinet gaat de BKR-registratie een wettelijke basis geven. De Tweede Kamer wordt na de zomer geïnformeerd over de technische uitwerking.

Aanvulling 22 juni: je kunt vanaf heden tot 3 september reageren op de internetconsultatie.

Geef een reactie