Interessante cijfers over armoede en schulden

Uit het vandaag verschenen Jaarverslag 2022 van de NVVK blijkt dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulp wat is afgenomen:

* door mijzelf bewerkte cijfers uit jaarverslagen 2007-2022

In april werd al bekend: Ondanks gestegen prijzen blijft verwachte toename aanmeldingen schuldhulp in 2022 uit.

Verder opvallend:

  • 65% van de schuldregelingen wordt gedaan met een saneringskrediet. Dat is nog geen 90%, maar we zijn op de goede weg.
  • Het aantal schuldregelingen voor ondernemers steeg van 2.187 in 2021 naar 3.447 in 2022. Da’s een toename van 58%.
  • De gemiddelde schuld van particulieren bleef nagenoeg gelijk (€37.485), maar de gemiddelde schuld van ondernemers daalde aanzienlijk van €112.673 naar € 74.000.
  • In 2022 zagen NVVK-leden meer mensen met een modaal of een bovenmodaal inkomen, en minder met een minimuminkomen of lager.
  • Het aantal schuldregelingen daalde, maar het aantal betalingsregelingen steeg; een trend die sterker kan worden naarmate vroegsignalering effectiever wordt. Amsterdam ziet bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen afname van het aantal schuldregelingen en toename van het aantal betalingsregelingen, als gevolg van een sterke inzet op vroegsignalering.

Verder las ik vandaag in de Volkskrant; Voor het eerst in twee jaar meer instroom in bijstand dan uitstroom. En het SCP meldt Eén op de zes Nederlanders kampt met stapeling van problemen. Ik heb mede daarom deze grafiek nog maar weer eens bijgewerkt:

Meerjarencijfers armoede en schulden (meestal 2011=100)

Geef een reactie