Pilot saneringskrediet voor ondernemers

Je kunt vanaf heden meedoen met de pilot ‘Saneringskredieten voor ondernemers’ van NVVK en Waarborgfonds saneringskredieten (Wsk):

  • Het Wsk staat borg voor 100 saneringskredieten;
  • De risicopremie is 0% (!);
  • Er is geen maximum hoogte sk’s;
  • Jouw gemeente/kredietbank hoeft niet per se te zijn aangesloten bij het Wsk. Als je meedoet aan deze pilot hoef je dus niet meteen alle sk’s bij Wsk te borgen;
  • Je kunt ook lopende bemiddelingen omzetten in sk’s en daarvoor borging krijgen;
  • Het gaat om ‘natuurlijke personen met hoofdelijke aansprakelijkheid’;
  • Bedoeld voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor of zijn afgewezen voor Bbz-krediet;
  • Indien nog steeds ondernemend: de ondernemer beschikt over een afgerond levensvatbaarheidsonderzoek met een positief advies;
  • De pilot loopt tot eind 2024.

Lees meer.

Kom naar de informatiebijeenkomst op 8 juni.

Geef een reactie