Gemeente krijgt meer tijd voor contact met wanbetaler energie

Energieleveranciers mogen pas afsluiten als ’ten minste vier weken zijn verstreken na de verstrekking van gegevens aan een instantie ten behoeve van schuldhulpverlening, of ten minste vier weken zijn verstreken na het bericht van de instantie van schuldhulpverlening dat de kleinverbruiker schuldhulpverlening ontvangt.’ Dat staat in de vandaag gepubliceerde aangepaste Regeling afsluiting kleinverbruikers en de Warmteregeling

Op dit moment zien we in de praktijk dat sommige energieleveranciers na het afgeven van het verplichte vroegsignaal al snel tot afsluiting overgaan. Gemeenten kunnen dat tempo niet bijbenen. Vooral de NVVK heeft ervoor gelobbyd dat gemeenten meer tijd krijgen.

Afsluitverbod

Daarnaast zijn er nog vier andere procedurevoorschriften waaraan energieleveranciers moeten voldoen in de periode van 26 oktober 2022 tot 1 april 2023:

  1. Drie betalingsherinneringen sturen;
  2. Tot het uiterste inspannen om in persoonlijk contact te treden;
  3. Een redelijke en passende betalingsregeling aanbieden. De betalingsachterstand hoeft niet volledig te worden afgewikkeld vóór 1 april 2023.
  4. Heraansluitverplichting: na een verzoek om betalingsregeling moet weer weer energie worden geleverd. Deze verplichting geldt ook voor de netbeheerder.

Dit betekent dat alleen in zeer uitzonderlijke situaties mag worden afgesloten.

Een gedachte over “Gemeente krijgt meer tijd voor contact met wanbetaler energie

  1. Ik heb even een grove blik op deze aangepaste regeling geworpen en naast het juridisch taalgebruik komt het de tekst ietwat eenzijdig op mij over. Het is (in Nederland) gebruikelijk dat er uit zakelijke overeenkomsten over en weer verplichtingen voortvloeien. De leverancier moet overeenkomstig de gestelde voorwaarden het betreffende product of dienst leveren en de klant/afnemer moet volgens diezelfde voorwaarden zorgen voor de tijdige betaling van het genoten product en/of dienst. Ik lees nu een verhaal waarin vooral de leverancier verplichtingen lijkt te hebben naar de klant.

Geef een reactie