Instroom schuldhulp stabiliseert. Wel minder schuldregelingen

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulp is in 2021 ongeveer gelijk gebleven. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2021 van de NVVK.

Het aantal aanmeldingen ligt op ongeveer het niveau van 10 jaar geleden. In deze grafiek heb ik de aanmeldingen (groene lijn) gerelateerd aan andere cijfers (2011=100).

(klik om te vergroten)

Andere interessante cijfers:

  • Gemiddeld schuldbedrag stijgt van € 41.985 in 2020 naar € 42.662 in 2021, vooral door hogere schulden van ondernemers.
  • Aantal schuldregelingen daalt van 19.204 in 2020 naar 17.408 in 2021.
  • 58% van de schuldregelingen getroffen met een saneringskrediet.
  • Gemiddeld 13 schuldeisers per hulpvrager.

Coronacrisis

In het jaarverslag wordt ook verwezen naar het onderzoeksrapport Meer schuldhulp door de coronacrisis? van SEO Economisch Onderzoek. De onderzoekers verwachten een toename van 3% tot 20% van het aantal mensen met problematische schulden als gevolg van een inkomensterugval tijdens de coronacrisis. Dit leidt naar verwachting in totaal tot minimaal 3.000 en maximaal 18.000 extra schuldhulpvragen.

Geef een reactie