Alles over de energietoeslag

(Dit artikel is bijgewerkt tot 25 meizie aanvullingen onderaan)

Gemeenten kunnen beginnen met uitkeren energietoeslag. Dat staat in de brief die minister Schouten op 15 maart samen met het wetsvoorstel stuurde naar de Tweede Kamer.

De wetswijziging zelf omvat slechts een paar regels. Het regelt dat gemeenten ambtshalve mogen verstrekken. En verder hebben gemeenten bij draagkrachtberekening en doelgroepafbakening dezelfde beleidsvrijheid als bij andere vormen van categoriale bijzondere bijstand. In de Memorie van Toelichting wordt wel de wens uitgesproken dat gemeenten geen vermogenstoets hanteren. In de wet wordt niet de hoogte van de toeslag genoemd, dus ook die mag je in principe zelf bepalen, eventueel gedifferentieerd naar leefsituatie. In de MvT staat nog het richtbedrag van € 200. Vorige week verhoogde het kabinet dit naar € 800.

Minister Schouten heeft het wetsvoorstel meteen ook maar naar de Eerste Kamer gestuurd met het verzoek er snel een klap op te geven.

Ondersteuning gemeenten

Op divosa.nl vind je de volgende documenten:

Budgetten per gemeente

Eerder schreef (p. 4) het kabinet al dat de toeslag wordt verhoogd van € 200 naar € 800 en dat gemeenten hiervoor € 480 miljoen extra krijgen, dus in totaal € 680 miljoen. De middelen worden bij meicirculaire 2022 aan gemeenten uitgekeerd.

Bekijk hier de budgetten per gemeente. Let op: deze heb ik zelf berekend o.b.v. een overzicht dat bij een recente circulaire zat, maar die ik helaas niet meer kan vinden. Maar je kunt het eventueel zelf nog narekenen bijvoorbeeld o.b.v. deze bijlage bij de decembercirculaire 2020 op rijksoverheid.nl. Vul op het 2e tabblad je gemeentecode in. Vervolgens zie je op het tabblad ‘bijzondere bijstand’ het bedrag dat je in 2021 kreeg uit de pot van toen €5 miljoen. Bereken het percentage en pas dat toe op de huidige pot van € 680 miljoen. Ik zie dat er soms wel afwijkingen zijn ten opzichte van ‘mijn’ berekening, maar ik kan dat helaas niet verklaren (misschien omdat er bij het relatief kleine bedrag van € 5 miljoen anders wordt afgerond?). NB. Dit is natuurlijk niet zoals het in werkelijkheid berekend wordt. De werkelijke berekening is heel ingewikkeld, omdat er rekening wordt gehouden met tientallen indicatoren (zoals inwonertal, bijstand, etc.). Maar ik ga ervan dat die indicatoren niet van het ene op het andere jaar gigantisch wijzigen.

Aanvullingen

20 gedachtes over “Alles over de energietoeslag

 1. Helaas zijn er geen publicaties op de divosa site zoals je vermeld. Graag nadere duiding waar ik het e.e.a. kan vinden.

 2. Jolanthe, ze staan wat verstopt helemaal onderaan de Divosa-pagina (ik heb linkje toegevoegd). Maar je kunt ook direct vanuit mijn blog de publicaties aanklikken.

 3. ik snap niet zo goed waarom je hier zo enthousiast van kan worden. Wet en regelgeving omtrent de energietoeslag is zorgwekkend onduidelijk en zeker niet voor alle gemeenten gelijk. Het heeft er alle schijn van de negatieve effecten van de marktwerking door den Haag over de schutting in de tuin van de gemeente wordt gegooid. Ik zou zeggen: Den Haag zorg voor een goede en stabiele norm en stabiel minimumloon dat toereikend is om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Dan hebben we dit soort lapmiddelen niet nodig!.

 4. Ik had ook niet verwacht dat je met deze een gat in de lucht zou springen Martijn. Maar de uitvoering van de Pw wordt de laatste jaren overspoeld met lapmiddelen ( i.T.T, Studietoeslag, vrijlating op inkomsten, loonkostensubsidies, kosten bewindvoering, TOZO zijn slechts enkele voorbeelden.

 5. Je hebt helemaal gelijk hoor, Tjalling. Bij de schuldenwetgeving is het overigens niet anders: alleen maar lapmiddelen. Het lijkt erop dat ze in Den Haag het grotere geheel niet meer zien of alleen nog de handen op elkaar krijgen voor halfzachte compromissen en pleisters. Mijn enige enthousiasme wat misschien doorklinkt is dat gemeenten nu eindelijk – na maanden onzekerheid – hun inwoners kunnen gaan ondersteunen

 6. @ Martijn .. Van die ondersteuning kan ik ook wel enthousiast worden.. maar denk toch we als gemeenten het signaal van de lapmiddelen krachtiger moeten gaan uitzenden met een hogere frequentie. Het wordt tijd om de radio stilte te doorbreken.

 7. @Martijn Wat raad je aan als het budget voor mijn gemeente de uitgave niet dekt? Op basis van jouw lijst zou Zeewolde bijvoorbeeld € 477.299 kunnen ontvangen, maar de uitgave bij een toekenning van 110% is dit € 480.000. Ik krijg dit niet verkocht aan het (nieuwe) college.

 8. Dank Pauline, ik wist dat het op de site van CBS te vinden was, maar kun je ook aangeven in welke tabel ik dat kan vinden?

 9. @Magda en Pauline, denken jullie dat een schatting op de financiële situatie zoals hierboven omschreven niet teveel risico met zich meebrengt als het op deze manier aan het college wordt gepresenteerd?

  Een andere rekensom om een grove schatting te maken: € 680 miljoen / 17 miljoen x 31.000 (inwoners gemeente) = € 1.240.000. Het bedrag komt niet overeen met het bedrag uit de lijst van Martijn.

 10. Wij zien dat bij toepassing tot 110% het budget onvoldoende is. En dan hebben we het nog niet eens over de uitvoeringskosten. SZW adviseert 120% te hanteren met een richtbedrag van € 800. Dat wordt nog wel een discussiepunt. Ook denken we dat het niet-gebruik lager is dan waarvan de SZW uitgaat.

 11. @Felix de groep inwoners van Zeewolde die tot 110% van het sociaal minimum worden gerekend is volgens het CBS 600 en in de groep tot 120% (het armoedebeleid) 800. Dit houdt in dat het bij toewijzen in de groep 110% inkomen er een uitgave is van € 480.000 en bij 120% zelfs 640.000 terwijl Zeewolde slechts € 477.299 zou ontvangen. En zelfs als je uitgaat van 15% die het niet aan gaat vragen, kom je met dit budget niet uit. Het vreemde is dat de twee andere gemeenten waar ik voor werk meer krijgen dan dat met deze berekening nodig zou zijn.

  Meestal is de schatting van Martijn juist. Het zou misleiding zijn om een berekening te maken zoals je voorstelt. Dus ik denk eerder dat de verdeling (aangezien @Magda met hetzelfde probleem zit) niet eerlijk is. Vraag is hoe we dit kunnen rechttrekken.

 12. Hebben meer gemeenten de modelverordening integraal van Divosa overgenomen? Hoe gaan jullie om met inwoners die, hoewel een gezamenlijk huishouden voeren, individueel aanvragen?

 13. Hoi, weet iemand ook waar ik up to date informatie kan vinden over uitwonende studenten per gemeenten?

Geef een reactie