Hoe bereik je werkende minima?

Hoe zorg je dat werkende minima gebruikmaken van de minimaregelingen waarop zij recht hebben:

  • Benut informeel netwerk;
  • Benut lijst met vindplaatsen;
  • Kom in contact bij een life-event;
  • Verspreid je boodschap niet alleen via websites;
  • Maak een eenvoudig overzicht van alle regelingen, zowel op papier als digitaal;
  • Vereenvoudig de aanvraagprocedure;
  • Verduidelijk en benoem nadrukkelijk dat (gemeentelijke) regelingen voor ondersteuning bij geldzorgen er ook voor werkenden zijn;
  • Benut contacten met zzp’ers die zijn ontstaan doordat zij aanvragen hebben gedaan voor inkomensondersteuning tijdens de coronacrisis (TOZO, TONK);
  • Werk samen met partners in de gemeente, zowel met de publieke hulp- en dienstverlening als met ondernemersnetwerken en werkgevers in de schoonmaak, logistiek en zorg;

Deze en andere tips vind je in de toolkit van Sam&.

Meer tips:

Geef een reactie