Financieel ontzorgen statushouders

In het kader van de Wet Inburgering 2021 art. 56a moeten gemeenten statushouders ontzorgen, vanaf 1 januari 2022. In 6 pilots hebben gemeenten hiermee geëxperimenteerd. Lees het zeer toegankelijke evaluatierapport van Verwey-Jonker en leer van hun ervaringen.

Een aantal kernelementen komt in de meeste pilots terug:

  • Het financieel ontzorgen betrof in bijna alle pilots de huur, en vaak ook gas, water en stroom.
  • De administratie van het financieel ontzorgen, werd vaak uitgevoerd binnen de eigen gemeentelijke organisatie. Soms ook door externen zoals een kredietbank of de regionale sociale dienst.
  • Gemeenten werkten in deze pilots samen met maatschappelijke partners. Meestal was er één centrale samenwerkingspartner per pilot.
  • In bijna alle pilots was er een combinatie van groepstraining en individuele begeleiding. De methode Eurowijzer van VluchtelingenWerk werd daarbij het vaakst ingezet.

Geef een reactie