Minder instroom schuldhulpverlening

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is vorig jaar afgenomen, meldt de NVVK.

De daling is niet het gevolg van een afnemende schuldenproblematiek, zo vermoedt de NVVK. Voorzitter Florijn: ‘Alhoewel steeds meer gemeenten de deur voor iedereen openzetten, zien we in de praktijk dat toch een hele grote groep afvalt omdat zij niet aan de voorwaarden voldoen, soms voor zichzelf al hebben besloten dat ze toch geen hulp krijgen of zich enorm schamen voor hun problemen.’

De gemiddelde schuld bedraagt € 43.300. Ondernemers trekken dat gemiddelde met een schuld van € 105.000 flink omhoog.

Er werden vorig jaar ruim een kwart minder sociale kredieten verstrekt.

Goed om te zien dat er meer saneringskredieten worden verstrekt. Dit ten koste van het aantal schuldbemiddelingen.

Bekijk het NVVK Jaarverslag 2018 en lees het persbericht.

5 gedachtes over “Minder instroom schuldhulpverlening

 1. Als oud hulpvrager en sinds 27 mei jl. ambassadeur volg ik al jaren in media de vooral hulpverlening. Ik denk dat ik voor mezelf wel mag spreken als ervaringsdeskundige en weet hoe moeilijk het is om een schaamte om vraag naar hulp is. Dat is en moet ook nu eerst de inzet worden om drempelvrees door schuldenaren weg te nemen. Ik hoop dan ook dat de inzet van Staatssecretaris Tamara van Ark en wij als 7 ambassadeurs drempels weg kunnen halen , de drempels van schaamte want het kan iedereen overkomen. Dit alles onder het motto, “KOM JIJ ER UIT ? “

 2. de NVVK deelt met iedereen die bij hen ‘aangesloten’ is het bed en is daarom geen objectief onafhankelijke informatie bron, maar schetst dus een gekleurd beeld.

  Het Budget Adviesbureau Deventer (de gemeentelijke schuldhulpverlening) doet bijvoorbeeld aan ‘dumping’ waarbij mensen bij aanmelding tot de schuldhulp worden geweigerd naar ‘willekeurig verzonnen regels’ om de periodieke hoge interne werkdruk bij onderbezetting/incapabel personeel zodoende kunstmatig te verlagen. Er word hier in feite onderscheid gemaakt wie wel/niet word toegelaten, op persoonlijke voorkeur (discriminatie)

  Naast het ‘dumpen’ bij intake ( ! ) saboteert het BAD ook lopende (reeds opgestartte) minnelijke trajecten door schuldeisers niet tijdig van informatie te voorzien/niet te reageren op correspondentie waardoor schuldeisers onzeker worden over de slagingskans en af zien, waardoor het minnelijke traject geen doorgang vind. (Het BAD pleegt schaamteloos kontraktbreuk terwijl ze onschuld en mooi weer speelt naar hulpinstanties/betrokkenen die meekijken)

  Om gedupeerden vervolgens na een lange periode aan het lijntje te hebben gehouden met vals sentiment en loze beloften, af te schuiven richting de WSNP. Als gedupeerden hiertegen in opstand komen (na een officiele klacht indiend te hebben die gegrond verklaard werd) word elke medewerking bemoeilijkt, zijn mensen steevast ‘niet thuis’ en word de aanhouder verder gefrustreerd en ‘geschoffeerd’ om ogen af te leiden van het opzettelijke handelen en fouten van deze malafide schuldverlening!

  Het Budget Adviesbureau Deventer is een van de kandidaten die overigens het bed deelt met de NVVK

 3. Beste Marnix, ik kom dan wel uit een heel andere provincie doch sommige opsommingen kan ik me wel in vinden. Het huidige traject duurt TE lang alvorens wsnp om de hoek kan komen kijken. Ik kan uiteraard niet beoordelen hoe het in jullie Gemeente gaat. Maar er is altijd een hulplijn of klachtenlijn die je kan benaderen waaronder de Nationale Ombudsman. Persoonlijk heb ik mijn schuldenvrij zijn gevonden , bij schuldhulpmaatje. Daar heb je hele korte trajecten en een persoonlijke begeleider , gratis en net zolang als nodig is. Ik zou zeggen doe je voordeel hiermee. Succes

 4. vriendelijk dank voor de goedbedoelde woorden, echter

  In Deventer is de gemeentelijke schuldhulp (Budget Adviesbureau Deventer) tevens Kredietbank salland (die ondernemers dus leningen verstrekt) Ik heb het sterke vermoeden dat ondernemers die aan de en kant geleend hebben, vervolgens faillissement hebben aangevraagd, aan de andere kant wederom de voorkeursbehandeling krijgen (De grote ambtenaren/ondernemers vriendjes club) en andere mensen die oorspronkelijk niet uit Deventer, of uit een ander milieu komen, dus worden gediscrimineerd en toegang geweigerd.

  Daarnaast mbt de ombudsman:
  De Ombudsman doet niets behalve adviseren.
  (ik vraag me ook weleens hardop af hoe of zij daadwerkelijk onderzoek doen en te werk gaan? (afgezien van alle parttime gelegenheids medewerkers die er een mooi laf administratief baantje hebben gescoord) Laten ze de slager soms hun eigen vlees keuren? Met al mijn herhaaldelijke klachten hebben ze mij nimmer verzocht om schriftelijke bewijsvoering/materialen/stukken en men probeerde zich steevast te beroepen opdat het gegeven ‘verjaard’ zou zijn (2016) om zich er met een flut telefoontje er vanaf te brengen/mede te delen er niets mee aan te vangen)

  Ikzelf meldde me in 2011 voor schuldhulp, ik werd eerst tweemaal afgewezen op basis van uit de lucht gegrepen verzonnen voorwaarden. in 2013 werd ik eindelijk na lang zeuren toegelaten tot de schuldhulp (omdat iemand op dat moment over de schouders mee keek) en zou het minnelijke traject worden bewandeld, met alle valse sympathie en toneelspel. Vervolgens toen de deur dicht werd getrokken hebben ze bewust het dossier in een willekeurig hoek gesmeten en niets gedaan. Ondanks herhaaldelijk aandringen, tefoontjes, mail en verzoeken van zowel mijzelf alsmede van mijn beschermingsbewindvoerder. Hier werd simpelweg niet op gereageerd. Het was een regelrechte interne wanorde. Ik had in principe in 2014 reeds schuldenvrij kunnen zijn mits men zich aan de wettelijk gestelde voorwaarden/eisen zou hebben gehouden. En ik word erg onpasselijk van dit soort berichtgeving van de NVVK of anderszijds ‘fake-nieuws fabriek’ NIBUD mbt zgn schuldhulpvraag fluctuaties in aanmelding.

  Ambtenaren vangen een dik salaris van rond de 3200 in de maand maar zijn enkel bezig met ‘doorontwikkelings-projectjes’, ‘workshops/lezingen’, etc om hun eigen portefeuille/CV mee aan te vullen om nog weer een schaaltje omhoog te kruipen. In Deventer laten ze aan de lopende band, vaste prik, ongediplomeerde stagiares het werk opknappen, hetgeen uiteraard nogal eens flink in het honderd loopt. Verantwoordelijkheid nemen en afspraken zoals deze kontraktueel opgesteld zijn nakomen, daar moet je ze niet op willen aanspreken. Het is schandalig wat voor een grote puinhoop ze er van maken, en blijven onaantastbaar op dezelfde voet voortborduren. Het is er ongekend slecht gesteld. Men heeft er in al die tijd enkel voor gezorgd dat de schulden hoger opliepen. Schuldenaren worden betutteld en achter de rug om uitgelachen.

  Toen ik vervolgens om inzage in stukken/persoonlijk dossier verzocht werd hier niet aan mee gewerkt en werd ik steeds in dewacht gezet of ‘die persoon was net weg’ etc, met een kluitje in het riet gestuurd. Toen ik inmiddels zo zwaar geirriteerd was en mijn stem 1 maal verhief werd mij per brief 1 jaar lang de toegang tot het gemeetehuis ontzegd, om mij te schofferen en daarmee af te leiden van hun gepruts en tevens tijd te rekken om dossier en stukken zoek te kunnen maken. Ze hebben allerlei truukjes om zich ertussenuit te wezelen! (tijdrekken, bureautjes-wissel e.d.)

  Mensen die bewindvoering genieten, en waarvan alle financien door het BAD zouden moeten worden geregeld, en ineens met een huurachterstand opgezadelt worden. en meer van dat soort prutserij…..

  Ik heb geen geld en kan me geen dure advocaat permitteren zoals al dat tuig en al die criminelen (pro-deo kan schijnbaar niet omdat het over een ’te hoog’ bedrag zou gaan +30.000,-) Dus wat rest er verder dan ‘eigen rechter’?

  Rechtspraak is er enkel om de ondernemer te beschermen lijkt het, en het vooroordeel waar rechters vrij van zouden moeten zijn, laat men steevast toch meewegen in automatische-piloot beoordeling van zaken waarbij schuldenaren pertinent gestereotypeerd worden en altijd ‘zelf voor de schulden zouden hebben gezorgd’, ook al is dat totaal niet het geval.
  De gemeentelijke instelling die stelselmatig steken laat vallen word gewoonweg in bescherming genomen omdat er kapitaal bij gebaat is.Stel je eens voor dat alle mensen die gedupeerd werden ineens hun recht gingen halen, dat zou een flinke rekening worden, kunnen ze vervolgens zelf faillissement aanvragen

  Dankzij Budget Adviesbureau Deventer zit ik nu ruim 8 jaar in een sociaal isolement, met alle extra schade, opgelopen schulden en vruchtvorming van dien.

  Het is een grote farce, de schuldenindustrie ! (Misery-business)

 5. Marnix, ik begrijp je heel goed en nogmaals ik weet dat Gemeentelijke instellingen niet werken zoals het behoort te gaan. Mede daarom ben ik ambassadeur geworden van komuitjeschuld.
  Als ik je een goed advies mag geven, kijk of er in jullie gemeente een schuldhulpmaatje is, dit kan je opzoeken op schuldhulpmaatje.nl Die hebben mij na alle ellende middels de gemeentelijke instanties van dik 10 jaar geholpen en binnen 3 jaar vrij van schulden. Ik hoop oprecht dat ik je een klein beetje heb kunnen helpen met dit advies en hoe moeilijk ook, blijf altijd naar de toekomst kijken ook al zie je die bijna nooit positief in maar ik spreek de waarheid als ik zeg, blijf vooruit kijken . Succes

Geef een reactie