Op naar nul uithuiszettingen

In een motie verzoekt Kamerlid René Peters (CDA) de regering, om in interdepartementaal overleg met de VNG en de woningcorporaties tot een actieplan ‘Naar geen uithuiszettingen wegens schulden te komen’. Zijn motie werd op 4 december jl. aangenomen.

In het artikel op Socialevraagstukken.nl schrijft hij: ‘Hoe moeilijk kan het zijn? Wie om wat voor reden dan ook zijn huur niet betaalt krijgt direct hulp van de gemeente. En, mochten de problemen niet opgelost kunnen worden, dan wordt een soort ‘laatste kans curatele’ voorgesteld. Dan krijgt iemand in zijn huis begeleiding door de maatschappelijke opvang. En worden de financiën uit handen genomen. Het moet op die manier mogelijk zijn uithuiszettingen te voorkomen. Wie wil dat nu niet?’ René Peters licht zijn motie toe tijdens een congres van Eropaf op 29 maart.

René, suggestie voor het actieplan: zorg ook dat mensen die al op straat zijn gezet, met datzelfde ‘laatste kans curatele’ weer een woning kunnen huren. De gemeente kan huur doorbetalen uit bijstand, budgetbeheer bieden en borg staan voor de huur.

Behoren deze taferelen straks definitief tot het verleden?

Een gedachte over “Op naar nul uithuiszettingen

  1. In de gemeente Vlaardingen was rond 2005 al een LKP (Laatste Kans Project) dat aantoonbare resultaten boekte. Samenwerking tussen gemeente (sociale zaken, schuldhulpverlening), woningbouwcorporaties en de maatschappelijke opvang die de begeleiding verzorgde. Succesvol project met als resultaat 75-80% minder ontruimingen. Jammer dat het anno 2019 nog steeds noodzakelijk is, maar heel mooi dat er weer “ruimte” is voor dit soort initiatieven.

Geef een reactie