Quickscan Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Afbeeldingsresultaat voor quick scanDe Quickscan Gemeentelijke Schuldhulpverlening van Schouders Eronder helpt gemeenteraden, cliëntenraden en anderen om meer inzicht te krijgen in hun eigen gemeentelijke schuldhulpverlening. En volgens mij is het ook voor de beleidsmedewerker zinvol om een half uurtje te wijden aan het invullen ervan.

De quickscan loodst bezoekers langs de belangrijkste elementen van schuldhulpverlening, maakt inzichtelijk wat men weet en vindt van de schuldhulpverlening en biedt aanvullende informatie, tips en adviezen. De scan bestaat uit een online vragenlijst en een feedbackrapportage die de gebruiker in de mailbox krijgt.

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Schuldpreventie & vroegsignalering
  • Toegang tot schuldhulpverlening
  • Aanmelding & uitval
  • Beleid & onderdelen gemeentelijke schuldhulpverlening
  • Nazorg
  • Klantgerichtheid & klachtenprocedure
  • Samenwerking, sturing, evaluatie & transparantie

Geef een reactie