Meer huishoudens langdurig onder lage-inkomensgrens in 2015

Het aantal huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is in 2015 volgens het CBS nagenoeg gelijk gebleven. Maar het aantal huishoudens dat 4 jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen, nam in 2015 toe.

In november jl. meldde het SCP nog dat de armoede sinds 2014 juist gedaald is. Maar toen werd de niet-veel-maar-toereikend-grens gehanteerd.

cbs

En zoals gewoonlijk worden ook cijfers op gemeente- en buurtniveau gepresenteerd; helaas niet actueler dan 2014.

Geef een reactie