Ontwerpbesluit moratorium

Verschillende media presenteren het als iets nieuws, maar in feite staat het al sinds 2012 ter nadere uitwerking in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: het moratorium. Via de rechter kan dan worden afgedwongen dat schuldeisers gedurende een half jaar geen incassomaatregelen nemen, zodat een schuldhulpverlener een schuldregeling kan opzetten. De nadere uitwerking van het moratorium ligt er nu. Na zeer intensief overleg met de belangenbehartigers van schuldenaren, de NVVK, gerechtsdeurwaarders, VNG en de vier grote steden, is het ontwerpbesluit vastgesteld. Gisteren ging het ontwerpbesluit in internetconsultatie, zodat ook partijen van buiten mee kunnen denken over het moratorium. De komende zes weken kunnen mensen reageren op het besluit. Begin september gaat het naar de ministerraad en vervolgens naar de Raad van State. Streefdatum voor inwerkingtreding is 1 januari 2017. Lees meer op effectieveschuldhulp.nl.

Geef een reactie