Maatwerk versus gelijkheid

Ik ben voor een paar samenwerkende gemeenten de beleidsregels bijzondere bijstand aan het harmoniseren. De beleidsregels verschillen van gemeente tot gemeente, maar hebben gemeen dat ze vrij gedetailleerd beschrijven in welke omstandigheden welke kostensoorten worden vergoed. Voor de uitvoering is dat wel prettig, want de bulk van aanvragen kan – ondersteund met bijvoorbeeld Berekenuwrecht – snel en eenvoudig worden afgehandeld. Maar daarnaast willen deze gemeenten ook meer maatwerk gaan leveren. We willen daarom het aantal beleidsregels reduceren en deze ruimer formuleren.

Heb je deze exercitie al een keer gedaan in jouw gemeente? Zo ja, dan houd ik me aanbevolen voor (goede) voorbeelden! (info@martijnschut.eu)

 

Geef een reactie