Integraal persoonsgebonden budget

Interessant: Delft en Woerden experimenteren met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). Ze zijn al aan het droogzwemmen en gaan op 1 januari 2016 echt van start. Het integraal pgb moet mensen in die gemeenten de mogelijkheid bieden om verschillende vormen van ondersteuning, jeugdhulp of zorg vanuit één budget in te kopen. Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld ondersteuning thuis, op school, op het werk of op vervoer. De pilot heeft betrekking op de domeinen Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en passend onderwijs. Ik ben benieuwd of het lukt om ook de bijzondere bijstand een goede plek te geven. Lees meer in Binnenlands Bestuur of neem op 23 november deel aan de workshop tijdens het congres Sociaal Domein in Uitvoering.

Geef een reactie