Nieuwe werkwijze Financieel Beheer in Arnhem

Op dit moment worden personen die een vorm van financieel beheer nodig hebben vaak door de hulpverlening – via de rechtbank – zo snel mogelijk onder bewindvoering geplaatst. Deze mensen krijgen geen nu hulp bij het weer zelfstandig uitvoeren van de administratie. Een deel van de mensen zou echter met hulp op termijn de administratie weer zelfstandig kunnen uitvoeren of toe kunnen met een lichtere vorm van ondersteuning.

Bij financieel beheer nieuwe stijl (schema) wordt gedurende een jaar met de cliënt gewerkt aan het zoveel mogelijk zelf beheren van de financiën. Na het jaar moet duidelijk zijn of en zo ja welke vorm van ondersteunend beheer nodig is. Bij de OGGz-doelgroep zoals dak- en thuislozen en zorgmijders vindt de begeleiding op locatie plaats door medewerkers van Rijnstad. Andere personen die een vorm van financieel beheer nodig hebben ontvangen dit vanuit de reguliere schulddienstverlening.

De kosten voor bewindvoering worden vergoed uit de bijzondere bijstand. De laatste jaren is er een enorme stijging te zien in de uitgaven van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind (gestegen van ± € 300.000 in 2007 naar ± € 900.000 in 2012). De verwachting is dat door de nieuwe werkwijze de kosten op dit onderdeel van de bijzondere bijstand zullen dalen. De verwachting is dat de nieuwe werkwijze ook zal leiden tot een betere dienstverlening leidt die zonder extra kosten gerealiseerd kan worden. De komende 2 jaar gaat de gemeente de resultaten van de aanpak monitoren.

Event
Kom ook naar het Event Beschermingsbewind op 7 december.

Bron: gemeente Arnhem

Een gedachte over “Nieuwe werkwijze Financieel Beheer in Arnhem

Geef een reactie