Regeerakkoord: ruimere mogelijkheden kortingspas

In het regeerakkoord (p.6):

“De mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm van […] een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen worden ruimer.”

Zou dat betekenen dat de inkomensgrens van 110% wordt losgelaten?

Geef een reactie