Voorkom niet-toekennen minimaregelingen

Uit de benchmark armoedebeleid van vorig jaar blijkt dat 15% van de ingediende aanvragen voor gemeentelijke minimaregelingen uiteindelijk niet werd toegekend. Reken eens uit wat de gemeente kan besparen als je die 15% op voorhand al niet in behandeling had hoeven nemen! Met Berekenuwrecht Plus voorkom je onterechte aanvragen:

En ook omdat de afhandeling van de aanvraag grotendeels geautomatiseerd wordt afgehandeld, bespaar je enorm op de uitvoeringskosten.

Geef een reactie