Samen actief tegen armoede in Groningen

Groningers die in een armoedesituatie leven, moeten, als het mogelijk is, meer op eigen kracht doen en meer gebruik maken van hun eigen sociale netwerken. De gemeente geeft daarbij ondersteuning. Bijvoorbeeld door het inzetten van ervaringsdeskundigen, het (mede) opzetten van zelfhulpgroepen of het stimuleren van informele ontmoetingen met hulpverleners. Dit staat in de visie-nota Samen actief tegen armoede, die vorige week is besproken in de raad. De uiteindelijke kadernota wordt waarschijnlijk in november behandeld. Aan de nota is een onderzoek vooraf gegaan.

Het hebben van werk is en blijft de beste manier van armoedebestrijding, vinden B&W. Tegelijkertijd realiseert het college zich dat betaald werk niet voor iedereen is weggelegd. Daarom blijft maatschappelijk activering, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, belangrijk als sleutel tot zelfredzaamheid en het succesvol bestrijden van armoede.

Op 7 juni is de Stichting Urgente Noden Groningen opgericht. Lees meer over SUN Groningen en 16 andere SUN’s.

Volgende week in het platform armoedebeleid maar eens aan Groningen vragen hoe zij het nou precies gaan doen.

Geef een reactie