SUWI-net tot 2013 beperkt te raadplegen voor schuldhulpverlening

Artikel 8 van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) maakt het mogelijk gegevens uit te wisselen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de wet. In het artikel staat dat bij Algemene Maatregel van Bestuur regels zullen worden gesteld over de wijze van gegevensuitwisseling. Maar deze regels zijn nog niet gereed op het moment dat de Wgs in werking treedt (1 juli).  De AMvB is naar verwachting pas vanaf 1 januari 2013 van kracht. Dit betekent dat gemeenten tot die tijd geen autorisatie mogen toekennen aan medewerkers voor Suwinet-Inkijk. Ook inlezen van gegevens voor de uitvoering van genoemde wet is niet toegestaan.

Uitzondering
Voor gemeenten met een autorisatiebesluit van BPR voor GBA-Schuldhulpverlening (een speciale set GBA-gegevens voor schuldhulpverlening) is het mogelijk deze set gegevens via Suwinet-Inkijk in bepaalde situaties te raadplegen voor de uitvoering van de gemeentelijke schuldbemiddeling. Het gaat hier om het raadplegen van gegevens van een ingeschrevene voor wie een traject voor gemeentelijke schuldregeling is gestart.

Bron: BKWI

Geef een reactie