Keuzes voor gemeenten bij kwijtschelding lokale belastingen

Op het gebied van kwijtschelding van lokale belastingen is veel veranderd. In een ledenbrief zet de VNG op een rij wat dit betekent voor gemeentelijk beleid. Gemeenten hebben veel beleidsvrijheid bij de kwijtschelding van lokale belastingen. Zij konden al een ruimer kwijtscheldingsbeleid voeren dan het Rijk door bij de kosten van bestaan uit te gaan van 100% van de bijstandsnorm. Gemeenten kunnen ook besluiten helemaal geen of slechts gedeeltelijk kwijtschelding te verlenen. De verruimingen die aan de orde zijn:

  • Sinds 1 april 2011 bestaat de mogelijkheid tot kwijtschelding aan ondernemers
  • Sinds 1 januari 2012 kunnen gemeenten ook rekening houden met de kosten van kinderopvang en een nieuwe norm voor 65-plussers.

Geef een reactie