Beleidsplan schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Zie hier het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 van de BAR-gemeenten.

Mooi uitgewerkt is o.a. het hoofdstuk over doelstellingen, kwaliteit en gewenste resultaten.

Met dit beleidsplan wordt het volgende beoogd:

  • meer maatwerk bij het bieden van schuldhulpverlening;
  • een meer integrale werkwijze die tot een effectievere schuldhulpverlening leidt;
  • meer inzet op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van de klant;
  • daardoor meer blijvende resultaten en minder recidive;
  • een vermindering van grotere maatschappelijke problematiek en kosten als gevolg van bijvoorbeeld huisuitzetting, afsluiting van energie en belemmering van re-integratie;
  • een betere sturing op de resultaten door de regierol van de gemeenten.

Geef een reactie