Kamervragen over verruiming vermogensvrijstelling kwijtschelding lokale belastingen

De SP heeft Kamervragen gesteld over de stand van zaken rond het opstellen van ‘nadere regels’ voor vermogensvrijlating bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit dossier ligt al een tijdje bij het ministerie van BZK. Wordt vervolgd.

Geef een reactie