Handreiking voor inzet vrijwilligers bij schuldhulpverlening

De zojuist gepubliceerde handreiking ‘Vrijwillig, effectief en efficiënt‘ levert een bijdrage aan de visievorming en het concrete beleid van gemeenten bij de inzet van vrijwilligers in de integrale schuldhulpverlening.

Geef een reactie