Activerende schulddienstverlening in Arnhem

De gemeente Arnhem gaat mensen met schulden op een nieuwe manier ondersteunen. Het college van BenW heeft hiervoor in januari de nota Activerende schulddienstverlening vastgesteld. Activerende schulddienstverlening verlegt de aandacht van het ‘schuldenvrij maken van de schuldenaar’ naar de schuldenaar zelf.

Kern van de aanpak vormt de schulddienstverleningsladder die bestaat uit 7 stappen. De cliënt begint bij het stabiliseren van de situatie en het voorkomen van bedreigingen als huisuitzetting. Via de aanpak van het probleem is het uiteindelijke doel zelfstandig de financiën te regelen.

De schulddienstverlener heeft in dit proces een coachende rol. Hij helpt de klant om zicht te krijgen op dat wat nodig is, geeft de kaders aan en helpt de klant te reflecteren op bereikte resultaten. De cliënt gaat in de nieuwe aanpak meteen vanaf het begin zelf zorgen voor de benodigde minimale financiële stabiliteit.

Geef een reactie