Vanaf 2012 in Amersfoort: de minimacoach

In 2012 start een minimacoach bij de afdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort. Deze coach helpt mensen die het nodig hebben om mee te kunnen doen in de buurt, wijk of stad. De trajectbegeleider van de afdeling Arbeidsintegratie van Sociale Zekerheid begeleidt mensen bij het traject dat zij nodig hebben om te kunnen werken. En als werken niet mogelijk is, begeleidt hij de klant naar vrijwilligerswerk of een andere manier van weer meedoen. De minimacoach gaat niet uit van problemen en beperkingen, maar van de kracht en de mogelijkheden van de mensen zelf. Hij stimuleert dat zij zoveel mogelijk zelfstandig een sociaal leven kunnen leiden.

Er is een groep mensen in Amersfoort die door allerlei problemen weinig uitzicht heeft op verbetering van hun situatie. Mensen met gezondheidsproblemen, psychische problemen of een verstandelijke beperking bijvoorbeeld. De minimacoach kijkt samen met deze mensen naar wat zij wel kunnen en bekijkt samen met mensen en organisaties in de stad wat de klant kan gaan doen om zijn of haar positie te verbeteren. De minimacoach is zelf geen hulpverlener, maar als het nodig is verwijst hij wel door naar de hulpverlening. De coach is er om samen met de klant te bekijken wat er nodig is om mee te kunnen doen zonder dat dit veel geld kost. De coach vraagt klanten en mensen en organisaties in de stad om mee te denken en ideeën en bestaande initiatieven in de stad voor te dragen.

Begeleiding door de minimacoach is kortdurend en aanvullend op de begeleiding door de klantmanager. De klant behoudt dus naast de minimacoach ook zijn of haar klantmanager. De coach is echt bedoeld om iemand op gang te helpen, te kijken hoe je activiteiten anders kunt invullen, hoe je eventuele gaten die er gaan vallen kunt opvullen en hoe je het netwerk van de klant kunt vergroten en versterken. Daarna wordt het traject met de coach afgesloten.

Zie ook: Roermond kantelt het armoedebeleid. Roermond heeft ook het voornemen om breder te kijken dan alleen naar inkomensondersteuning.

Geef een reactie