Armoede in Nederland neemt toe

De armoede in Nederland neemt toe. Vooral kinderen, eenoudergezinnen, alleenstaanden en mensen met een bijstandsuitkering hebben het moeilijk. Maar ook zelfstandig ondernemers komen vaker in financiële nood. Dat zijn enkele conclusies uit het Armoedesignalement 2011 van het CBS en het SCP, dat vandaag is verschenen. Volgens de berekeningen groeit het aantal huishoudens onder de lage-inkomensgrens in 2011 van 529.000 tot 561.000, oftewel 8,1% van het totaal. Voor 2012 voorzien CBS en SCP een stijging tot 588.000 arme huishoudens (8,5%).

Geef een reactie