Stemmen in Eerste Kamer staken over motie koopkrachtverschillen

Bij een stemming vandaag over een motie in de Eerste Kamer hielden de voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht: 37 voor en 37 tegen. Senator Holdijk (SGP) die de doorslag had kunnen geven was afwezig. De motie wordt daarom op 6 december opnieuw in stemming gebracht. De motie verzoekt de regering voor 2012 en nakomende jaren passende maatregelen te nemen om de effecten van de genomen en de te nemen bezuinigingsmaatregelen in termen van de verschillen in koopkrachtdaling tussen lagere, midden, hoge en topinkomens ongedaan te maken, zodat de last van de bezuinigingsmaatregelen evenwichtig wordt verdeeld. Lees meer.

Deze motie zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben!

Geef een reactie