Koopkracht

Koopkracht 2002-2010 gestegen
Voor de meeste huishoudens is de koopkracht in de periode 2002-2010 gestegen. Dit geldt in het bijzonder voor alleenstaande ouders en ouderen. Ook zijn in die periode de financiële prikkels om te werken toegenomen. Toch zijn er nog bepaalde groepen die onvoldoende gestimuleerd worden om aan de slag te gaan. Dat blijkt uit de Beleidsdoorlichting Inkomensbeleid 2002-2010 die vandaag door minister Kamp van SZW aan de Tweede Kamer is verzonden.

Ook blijkt dat vooral voor alleenstaande ouders en paren die uit een uitkeringssituatie komen, werken soms nog onvoldoende loont. Een alleenstaande ouder bijvoorbeeld, die vier dagen in de week gaat werken tegen minimumloon, krijgt te maken met een inkomensdaling van 4%. Dit benadrukt volgens Kamp de noodzaak van de maatregelen die het huidige kabinet neemt om werken lonender te maken.

Lees ook de column Appels en peren vanRené Paas (Divosa).

Koopkracht nu en in 2012 daalt
Ook vandaag in de krant een artikel met de kop Koopkracht daalt. Daarin is te lezen dat het CPB voor 2011 en 2012 verwacht dat de koopkracht met 1% zal afnemen.

Geef een reactie