Draaiboek invoering aangescherpte WWB

Het ministerie van SZW publiceerde vandaag een draaiboek voor de invoering van de WWB-aanpassingen.

Daarin is o.a. een checklist opgenomen  om na te gaan wat er voor individuele klanten kan wijzigen (p.12). Deze kan worden gebruikt om voorlichtingsteksten voor klanten te schrijven. Binnenkort komt SZW ook met een voorbeeldvoorlichtingstekst. Daarnaast verschijnen er procesbeschrijvingen, modelverordeningen, modelbeschikkingen, brieven, etc.

Mijn collega’s en ik draaien overuren om het – in opdracht van SZW – op tijd af te krijgen. Gemeenten zetten ook een tandje bij. Staatssecretaris De Krom streeft nog steeds naar invoering op 1 januari. De VNG heeft de Eerste Kamer gevraagd om tegen invoering te stemmen. Kans is groot dat de Eerste Kamer pas op 20 december stemt en uitsluitsel geeft over invoeringsdatum.

Geef een reactie