Eerste Kamer over wetsvoorstel schuldhulpverlening

De Eerste Kamer heeft naar het wetsvoorstel gekeken en nog enkele vragen aan de regering. Het zijn kritische vragen, maar ik heb niet het gevoel dat de Eerste Kamer van plan is het wetsvoorstel van tafel te vegen.

De VVD-fractie vraagt de regering wie de feitelijke hulpverlening ter hand moet nemen. De VVD ziet het liefst een kleine regisserende overheid; dus uitvoering bij deskundige marktpartijen. De fractie ziet ook nog wat haken en ogen aan het moratorium, deels in combinatie met de basisbankrekening.

D’66, SP en Groenlinks vragen zich af of het wetsvoorstel wel uitvoerbaar is gezien de lastenverzwaring, bezuinigingen en toenemende problematiek. D’66 vraagt de regering daarnaast hoe de gedetailleerde voorschriften voor het verplichte beleidsplan zich verhouden tot de nagestreefde gemeentelijke beleidsvrijheid en maatwerk. De PvdA wil graag meer zicht op – en borging van – doorlooptijden in de schuldhulpverlening.

De leden zien de beantwoording – bij voorkeur binnen vier weken – met belangstelling tegemoet.

Geef een reactie