Meer verzoeken Wsnp, dwangakkoord, moratorium en voorlopige voorziening in 2010

Het aantal verzoeken om wettelijke schuldsanering steeg in 2010 met 30%. Dit is een forse stijging; vooral als je bedenkt dat het aantal aanvragen in 2008 en 2009 nog daalde!

Dit blijkt uit de zevende Wsnp-monitor, die staatssecretaris Teeven vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ook interessant is dat minnelijke schuldhulpvereners de rechtbank steeds beter weten te vinden als zij een minnelijke regeling tot stand willen laten komen:

  • Het aantal aanvragen voor een dwangakkoord is verdrievoudigd.
  • Het aantal verzoeken om een moratorium is maar liefst 72% hoger dan in 2008.
  • Rechtbanken ontvingen veel vaker een verzoek om uitstel van dwangmaatregelen in afwachting van de behandeling van een aanvraag Wsnp (voorlopige voorziening).

Geef een reactie