Werk aan de schuldhulpverleningswinkel in veel gemeenten

Het IWI heeft een nulmeting uitgevoerd op basis waarvan periodiek kan worden gemeten wat het effect is van o.a. de invoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De meest interessante conclusies:

  • Ongeveer tweederde van de gemeenten had in 2010/2011 geen vastgesteld beleid;
  • Volgens de aan het wetsvoorstel ontleende criteria was in 2010/2011 bij 90% van de gemeenten nauwelijks sprake van voldoende sturing en beheersing van het proces van schuldhulpverlening.
  • Bijna de helft van de inwoners van Nederland woont in een gemeente die grotendeels integrale schuldhulpverlening biedt. Grotere gemeenten doen dit vaker dan kleinere. Bij 11% van de gemeenten is nog nauwelijks sprake van integrale schuldhulpverlening, het gaat dan om kleine en middelgrote gemeenten.
  • 93% van de gemeenten werkt volgens de gedragscode van de NVVK en 22% volgens de NEN-norm.
  • Volgens eigen opgave vindt in de helft van de gemeenten binnen vier weken een eerste gesprek met de hulpvrager plaats. Bij bedreigende schulden heeft bijna 60% van de gemeenten binnen drie dagen een gesprek.
  • Er blijkt slechts één verband significant aantoonbaar te zijn: hoe meer de gemeenten de regierol oppakken, des te beter de gemeenten invulling geven aan integrale schuldhulpverlening.

 NB. vragen en indicatoren uit het IWI-onderzoek zijn in samenspraak met het IWI overgenomen in de benchmark schuldhulpverlening.

Geef een reactie