Toeslag niet meer achteraf

Aanvragen voor kinderopvangtoeslag kunnen in de toekomst heel beperkt met terugwerkende kracht worden gedaan. Ouders kunnen straks alleen nog toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en één maand daaraan voorafgaand. Minister Kamp van SZW heeft hierover gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Andere toeslagen
Misschien een goed idee om de andere toeslagen (zorgpremie, huur, kindgebonden budget) alleen nog maar achteraf te compenseren via de belastingaangifte. Met een vangnet (net als vroeger) voor mensen die het eerste jaar niet kunnen voorschieten. Dan voorkomen we veel ellende met onterecht verstrekte voorschotten.

Geef een reactie