Handreiking voor lokale kerken en diaconale organisaties

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad en de Raad van Kerken in Nederland roepen de plaatselijke kerken op om extra aandacht te geven aan de verslechterende positie van mensen aan de arme kant van Nederland. In de handreiking Armoedesignaal 2011 wordt een beeld gegeven van armoede in Nederland in cijfers, worden de belangrijkste (bezuinigings)ontwikkelingen geschetst en krijgen kerken en diaconale organisaties tal van tips en suggesties om activiteiten te ondernemen. Lees meer.

Geef een reactie