Bestrijding van sociale uitsluiting in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg

Dienstverlenende organisaties en gemeenschappen met een levensbeschouwelijke achtergrond vervullen een aanvullende rol in het bestrijden van sociale uitsluiting in Nederland. Ze zetten zich in voor armoedebestrijding, opvang en re-integratie van kwetsbare burgers, bieden (informele) zorg, bevorderen ontmoeting en contact in buurten en stimuleren deelname aan de samenleving. En ze signaleren de gaten in de officiële vangnetten. Dat blijkt uit het zojuist verschenen rapport Faith-based organisations and social exclusion in the Netherlands van het Verwey-Jonker Instituut en de Rijksuniversiteit Groningen.

Geef een reactie