Uitstel invoering aangescherpte WWB?

Staatssecretaris De Krom verzoekt de Tweede kamer om de voorgestelde aanscherping van de WWB liefst nog vóór 1 oktober te behandelen, zodat hij op tijd naar de Eerste Kamer kan.

De Krom streeft naar invoering op 1 januari aanstaande, maar door betrokkenen wordt steeds meer rekening gehouden met uitstel tot 1 juli 2012.

Naschrift 16 sept: De TK heeft aangegeven de aanscherping WWB nog vóór 1 oktober te willen behandelen, onder voorbehoud van tijdige beantwoording van nadere vragen door De Krom. Daarnaast blijkt ook dat in de Miljoenennota geen rekening is gehouden met uitstel. Dus de lobby van VNG en Divosa ten spijt: het lijkt erop dat de aanscherping toch per 1 januari een feit zal zijn..

Geef een reactie