Leergang beleidsplan schuldhulpverlening

Om gemeenten te helpen bij het opstellen het verplichte beleidsplan schuldhulpverlening biedt Stimulansz i.s.m. het Nibud de ‘leergang beleidsplan schuldhulpverlening’ aan. De leergang bestaat uit drie workshops van ieder een dagdeel met daarnaast een dagdeel consult op locatie. In de workshops ligt de focus op de verschillende onderdelen die binnen het beleidsplan aan bod dienen te komen. Daarbij wordt gewerkt met kleine groepen (max. 8 deelnemers), waardoor 1 op 1 aandacht mogelijk is en u ook de andere deelnemers tussentijds kunt consulteren.

Vervolgens is er het consult op locatie. Wij komen naar u toe om samen met u maatwerk te leveren. We kijken naar de (on)mogelijkheden, doelgroepen, werkwijzen en wensen, om een reëel, uitvoerbaar en betaalbaar beleidsplan te kunnen opstellen. Het doel van de leergang is dat u zelf aan het eind beschikt over een door uzelf vervaardigd beleidsplan. In de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen onder meer aan de orde:

  • landelijke ontwikkelingen en gevolgen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk,
  • ontwikkeling van een visie op schuldhulpverlening,
  • kwaliteit borging,
  • toegang, productenaanbod en financiën,
  • keten en integraliteit,
  • preventie.

De bijeenkomsten staan gepland op 24 en 31 oktober en 14 november.

U wordt ontvangen in Utrecht op het kantoor van Stimulansz van 10.30 tot 15.30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. Het consult op locatie wordt in afstemming met u gepland. De kosten voor Stimulansz-abonnees bedragen € 1.950 exclusief btw.

U kunt zich aanmelden via dit formulier. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Vivian den Hartogh via e-mail vivian.denhartogh@stimulansz.nl of telefoon 06-5123 6597.

Geef een reactie