Voorgenomen pakketwijzigingen Zorgverzekeringswet 2012

Inmiddels is bekend welke wijzigingen het kabinet voornemens is door te voeren in het basispakket per 1 januari 2012. Houdt daar rekening meer in je bijzondere bijstandsbeleid en je collectieve ziektekostenverzekering.

BS&F heeft altijd de mooiste overzichten.

Geef een reactie