Maatschappelijke Dienstverlening in de schuldhulpverlening

Vandaag is de handreiking Maatschappelijke Dienstverlening in de schuldhulpverlening; een modulair aanbod van de MO-groep/LOSR verschenen. Deze handreiking beschrijft wat maatschappelijke dienstverlening – en de daarbinnen te onderscheiden functies sociaal raadsliedenwerk, maatschappelijk werk en ouderenadvies – te bieden heeft op het terrein van schuldhulpverlening. De taken en activiteiten van maatschappelijke dienstverlening op het terrein van schuldhulpverlening zijn hiertoe helder omschreven en afgebakend in modulen.

Ik presenteerde de handreiking vandaag tijdens een ledenbijeenkomst van de MO-groep/LOSR. Download mijn powerpoint presentatie.

Geef een reactie