Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel kwijtschelding

Het wetsvoorstel tot verruiming van de kwijtscheldingsnormen is op 10 mei 2011 aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Hoe en wanneer het wetsvoorstel zal zijn uitgewerkt in de nadere regels valt nog niet aan te geven. (Saskia Haans, bedankt voor de alertheid..).

Geef een reactie