Onderzoek Tweede Kamer: kosten breed moratorium vallen mee

De Tweede Kamer heeft zelf onderzoek gedaan naar de kosten van een breed moratorium. Daaruit blijkt dat de kosten meevallen. Er worden niet veel meer moratoriumaanvragen verwacht dan momenteel bij het al bestaande (smalle) moratorium. Bovendien verwachten de onderzoekers een besparing doordat het moratorium leidt tot minder doorverwijzingen naar de Wsnp.

De rekensom van staatssecretaris De Krom kwam eerder dit jaar uit op 30 miljoen euro. De NVVK kwam zelfs uit op een besparing.

Binnenkort – datum nog onbekend – gaan de staatssecretaris en de Kamer hierover in debat . De staatssecretaris wil geen moratorium. Kamerleden Spekman en Sterk hebben een amendement ingediend voor invoering van een moratorium, dat:

  • (alleen) op verzoek van de schuldhulpverlener kan worden aangevraagd;
  • eenmalig kan worden aangevraagd;
  • dezelfde voorwaarden kent als het bestaande (smalle) moratorium;
  • maximaal 6 maanden van kracht is;
  • alleen van kracht is voor schuldeisers die niet zijn aangesloten bij een convenant.

Een Kamermeerderheid lijkt voorstander van invoering hiervan.

Geef een reactie