Doorverwijzing naar Wsnp kan beter

Verschillen in gemeentelijke schuldhulpverlening en in rechterlijke besluitvorming verkleinen de kans op een succesvolle aanvraag voor de Wsnp. Dit stelt de Raad voor Rechtsbijstand op basis van een onderzoek.

Het aantal aanvragen voor gemeentelijke schuldhulpverlening stijgt al jaren. Het percentage geslaagde minnelijke trajecten daalt intussen. Je zou dus meer verwijzingen naar de Wsnp verwachten, maar dat is niet zo. Dat komt o.a. doordat gemeenten de schuldhulpverlening verschillend uitvoeren. Daardoor krijgt niet iedere schuldenaar adequate hulp. Zo proberen sommige schuldhulpverleners eerst om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen voordat ze gaan onderhandelen over een akkoord. Dit ‘stabilisatietraject’ duurt vaak veel te lang, waardoor de kansen op een succesvol Wsnp-traject slinken. Na een mislukt minnelijk traject bieden schuldhulpverleners bovendien de noodzakelijke ondersteuning bij het opstellen van een schuldsaneringsverzoek in zeer wisselende mate aan.

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat ook de rechtbanken niet uniform werken. Sommige rechtbanken wijzen meer verzoeken af dan andere.

Een gedachte over “Doorverwijzing naar Wsnp kan beter

Geef een reactie