Turbosaneren

De Gemeentelijke Kredietbank wil met het proefproject Turbosanering de schuldhulpverlening versnellen. Door onbetaalde rekeningen op te kopen kan de looptijd van schulden met naar verwachting tweederde bekort worden. Directeur Jan Tingen ‘Stel dat een cliënt 20 schuldeisers heeft en wij kunnen elf eigendomsrechten kopen. Dan hebben we een meerderheid en kunnen we bij traag reagerende schuldeisers afdwingen dat er een akkoord gesloten wordt.’

Bij het opkopen is nog geen sprake van kwijtschelden. De schuldeiser krijgt een aankoopbedrag, bijvoorbeeld 20%, maar de vordering blijft als geheel bestaan; alleen het eigendomsrecht gaat over. Deze 20% wordt gefinancierd uit een saneringskrediet. Als de GKB uiteindelijk als plaatsvervangend schuldeiser moet stemmen, gaat zij akkoord met 20% (voorbeeld). Daarmee kost het de GKB dus geen extra geld. Risico is hooguit dat het saneringskrediet niet wordt terugbetaald. Dus het niet ontvangen deel (80%) komt voor rekening van de oorspronkelijke schuldeiser.

Het aankoopbedrag is exact gelijk aan het bedrag dat men in het reguliere traject zou hebben ontvangen. De trage schuldeisers krijgen hetzelfde % voorstel.

Zie ook Binnenlands Bestuur.

Geef een reactie