Momentum

Wat gaat 2011 ons brengen? Ik doe een paar voorspellingen. Soms met de wens als vader van de gedachte.

In 2011 komt de wet gemeentelijke schuldhulpverlening er. Daar zet ik een goede fles wijn op in. Het huidige kabinet zal ongetwijfeld nog wel een eigen draai geven aan het wetsvoorstel, bijvoorbeeld door de schuldhulpverlening ‘selectiever en gerichter’ te maken. De wet krijgt wat meer om het lijf dan het huidige wetsvoorstel, waardoor de schuldhulpverlening uniformer wordt en meer duidelijkheid biedt voor schuldenaar, schuldeiser en andere betrokkenen. Goed, dat is niet liberaal, maar wel kostenefficiënt en no nonsense. En dat past dan weer wel bij dit kabinet. Ik denk, dat ze ook wel geneigd zijn om de schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers wat meer te borgen.

En dan de bezuinigingen. Vergeef me, ik denk dat preventie bij gemeenten een sluitpost wordt. Ze gaan zich vooral richten op curatie. Ik hoop, dat preventie landelijk sterker wordt opgepakt, bijvoorbeeld door het nog moeilijker te maken om risicovolle schulden aan te gaan.

Het boek over de looptijd van de schuldregeling is vorig jaar al gesloten, maar ik verwacht wel een hernieuwde discussie over de zwaarte van het schuldhulpverleningstraject in relatie tot de hoogte en aard van de schulden. De discussie over het brede moratorium is nog niet geslecht, maar ik verwacht, dat die er voorlopig niet zal komen. 2011 is het jaar waarin ook de certificering opnieuw niet van de grond komt.

Gemeenten zijn genoodzaakt de schuldhulpverlening in 2011 meer toe te snijden op de nieuwe doelgroepen die zich sinds vorig jaar massaal meldden voor schuldhulpverlening: mensen met een bovenmodaal inkomen, hypotheek en hogere opleiding krijgen zelfhulpinstrumenten aangeboden via internet.

Schuldhulpverleners zullen vaker vrijwilligers en eenvoudigere vormen van budgetbeheer inzetten. Gemeenten zullen zoeken naar cofinanciering bij grote bedrijven en woningcorporaties. De klant zal sneller worden verwezen naar particuliere noodfondsen, WSNP, beschermingsbewind, curatele of commerciële schuldhulpverleners.

Er wordt besloten de toeslagen van de belastingdienst weer gewoon na afloop van het jaar uit te keren. Er komt (zoals vroeger) een vangnetregeling voor mensen die hierdoor een jaar in de problemen komen. Inkomensondersteuning wordt verder geautomatiseerd. Gemeentelijke inkomensregelingen worden verder geüniformeerd. De incassomaatregelen van de overheid zelf (Belasting, zorgpremie, Cjib, UWV, SVB, gemeente, DUO, etc.) worden in 2011 tegen het licht gehouden en geüniformeerd.

In 2011 wordt er ook meer gezocht naar samenhang tussen het minnelijke en het wettelijke traject. Hoe verhoudt bijvoorbeeld de aflossingstabel van de NVVK zich tot de wettelijke beslagvrije voet en het VTLB? En moet er in beide trajecten niet veel minder onderhandelingsruimte komen voor schuldeisers en schuldenaren? In 2011 laait de fundamentele discussie op over wie het grootste deel van het schuldprobleem op zijn bord moet krijgen: de schuldenaar, de schuldeiser of de overheid?

2010 was het jaar van de hooggespannen verwachtingen. Je voelt nu het momentum. In 2011 gaat er hoe dan ook veel veranderen!

Een gedachte over “Momentum

Geef een reactie